Time out

Du känner dig tom, inte motiveras, söker vem du är eller vad du verkligen vill ...
                                                                                                                              Hitta dina svar i tystnaden och naturen i Backsjön.

Time out är ett nytt program på Farm Backsjön, upp byggt efter egen erfarenhet, men också från besökare på Farm Backsjön som stannade under en längre period.

I Backsjön bor du mitt i naturen. Detta gör att du blir medveten om hur det är att leva med naturen, vad som påverkar dig. Du kan inte gömma dig från kraften av naturen.
 

Backsjön är en magisk plats där du blir exponerad med tystnad och kraftfulla effekter av det. Det kommer att hjälpa dig att hitta ditt sanna jag och dina önskemål från ditt hjärta.